Er bannerannonsene avlegs?

Nina Furu har skrevet et lengre innlegg om problemene man i dag har med bannerannonser.

Hun skriver blant annet

Det har forbløffet meg lenge at norske annonsører likevel har fortsatt å betale nettavisene store summer for bannerannonser. Ifølge INMA har omsetningen av bannerannonser i Norge økt jevnt og trutt helt siden nitti-tallet. Og dette på tross av at vanlige klikkrater har dalt fra 1 prosent i 1998 via 0,1 prosent tidlig i “nullerne” til dagens situasjon der klikkrater på 0,01 prosent ikke er ukjente.

0,01 prosent! Det betyr at av 10 000 eksponeringer resulterer én av dem i et klikk!

Hun fremhever også «banner blindness», som er brukernes blindhet for typiske bannerannonser, noe som blant annet har blitt fremhevet av brukervennlighetseksperten Jakob Nielsen

Etter min oppfatning skal det godt gjøres å forsvare den utbredte bruken av bannerannonser i dag. Både i forhold til antall annonser på nettstedene, og i forhold til bruk av bannerannonser i markedsføring.

Les Nina Furu sitt innlegg: Er bannerannonsenes dager talte?

Skroll til toppen